Hoe zeg je ‘neen’ tegen een opgedragen taak zonder onbeleefd te zijn?

Iedereen krijgt er in zijn carrière onvermijdelijk op een gegeven ogenblik mee te maken: er wordt je door een manager of dienstoverste een taak opgedragen die jij strikt genomen eigenlijk niet moet doen. Voer je die toch braafjes uit, dan loop je het gevaar dat men je steeds meer als voetveeg gaat behandelen, maar als je weigert, zet je misschien het vervolg van je carrière op het spel. Want dan toon je je misschien niet de teamspeler voor wie je je bij je sollicitatie nog hebt uitgegeven. Hoe zeg je beleefd ‘neen’ tegen opdrachten die niet in jouw takenpakket zitten?

Doodzonde?

Misschien ben je iemand die van nature graag helpt, misschien denk je dat je nu eenmaal bent aangenomen om te doen wat je wordt opgedragen of misschien kom je in een situatie waarin je eigenlijk niet goed weet of je iets dat ongebruikelijk is, al dan niet moet doen. In ieder geval gaan heel veel mensen er in werksituaties nog altijd van uit dat het antwoord ‘het is niet mijn job om zoiets te doen’, een soort doodzonde is. In veel gevallen klopt het ook wel dat het weigeren van een bepaalde opdracht omdat die niet in jouw taakomschrijving staat, ervoor zal zorgen dat collega’s en oversten je scheef gaan bekijken, omdat nu eenmaal geen enkele job altijd strikt binnen de lijntjes van een op papier staande taakomschrijving past.

Niet over je heen laten lopen

Toch zijn er omstandigheden, waarin je beter ‘neen’ zegt en gewoon aangeeft dat je echt niet de juiste persoon bent om een specifieke taak uit te voeren. Zeker als collega’s je met iets willen opzadelen, kan het nodig zin om niet over je heen te laten lopen. Bijvoorbeeld als men je vraagt voor iets waarvan iedereen denkt dat iedereen het kan, maar dat jij echt niet onder de knie hebt. Dan is het zaak om aan te geven dat het voor iedereen uiteindelijk beter zal zijn dat jij je er niet mee bemoeit. Dat is beter dan de taak aanvaarden uit gêne en achteraf te moeten zeggen dat je het echt niet kan.

Beleefd blijven 

In dat geval is het belangrijk om beleefd te blijven. Maak er je niet vanaf met de woorden ‘dat is mijn taak niet’, maar leg uit waarom je de kelk aan je voorbij wil laten gaan. Er kunnen ook nog andere redenen zijn dan enkel en alleen het feit dat je iets echt niet goed kan. Je zit bijvoorbeeld met een deadline voor een andere opdracht of je moet echt wel focussen op iets anders en vreest dat je weinig zal kunnen betekenen. Als je dat eerlijk aangeeft en bovendien ook nog blijk geeft van je goede wil door te verwijzen naar bepaalde informatie waar de opdrachtgever iets aan kan hebben, dan zullen je collega’s of oversten meestal wel begrip opbrengen voor je weigering.

Comments

comments